Konuşmacılar

Konuşmacılar

Prof Dr. Orhan Canbolat
Prof Dr. Orhan Canbolat
1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent ve doçent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Profesör oldu. İtalya, Almanya ve İspanya’da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2000-2002 yılları arasında Sağlık Bakanlığında İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü
olarak görev yaptı. 2003 yılında SSK’da Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. 2015 yılında Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü ile Tıp ve Sağlık Bilimleri
Fakültelerinin kurucu dekanlıkları görevlerini yürüttü.
2016-2017 arasında Şehir Hastaneleri projesinde danışmanlık yaptı. Dr. Canbolat, 2017-2019 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Dekan Vekilliği ve 2017-2020 tarihleri arsında İstanbul Aydın Üniversitesinde Rektör Yardımcılığının da aralarında olduğu akademik ve idari görevlerde bulundu.
Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.
Dr. Canbolat Tıp Fakültesi ve doktora öğrencilerine Oksidatif Fosforilasyon, Gen Bilgisi, Nükleotid Metabolizması, Böbrek Fonksiyon Testleri, Bilim ve Bilim Felsefesi dersleri vermektedir. Araştırma alanları nükleotid metabolizması, serbest radikal metabolizması ve epigenetik üzerine yoğunlaşmıştır. Dr. Canbolat’ın Google schoolar verilerine göre h indexi 26 olup 71 makalesi ve bu makaleler yapılmış 2406 atıfı ve scopus verilerine göre h indexi 21 olup 46 makalesine 1628 atıf bulunmaktadır. Dr. Canbolat’ın İlaç ve İlaç politikaları, İktidar Aynası, Işığa Işık Tutmak, 1 hakkında – Bilim ve Bilim Felsefesi Üzerine Değiniler, Asker ve Tüccar-Nablus 1918 ve Karanlıktan Korkan Çocuk isimli 6 adet kitabı yayınlanmıştır.
Konu:
HEKİMLİK ÜZERİNE BİLİMSEL PRATİKLERİNİ
AKIL YOLUYLA ÜRETME İMKANI
MESLEK
SANAT
BİLİM
Özet:
Bu sunumda hekimliğin dünü bugünü ve geleceği anlatılmaktadır. Hekimliğin tarihi ve felsefesi üzerine konuşmak esas olarak günümüzü anlamaya ve geleceğe yönelik kararlar
almamıza yardımcı olabilir. Hekimlik meslek, araştırıma veya sanat alanı olarak tanımlanabilir. Hekimlik, esas olarak
iyilik mesleğidir. Mesleğin ustaları tarafından öğretildiği bir sistemi içerir. İyilik çağlar boyu insanların kutsadığı bir değer ve ideaların içerisinde en özel yere sahip olanıdır. Onun için
Evrenseldir. Hekimlik İnsana doğrudan iyilik yapabilme ve kime iyilik yaptığını bilme imkanı sağlayan bir meslektir. Günümüzde kutsallığı zayıflasa bile tüm meslekler içerisinde iyilik yapma gücünü elinde tutan nadir mesleklerdendir. Hekimlik araştırmanın ve bilimin yoğun olarak yaşandığı bir alandır. Bilimle uğraşmanın veya bilimsel bilgiyi üretmenin yolu istek,
çalışma ve emekle ilgilidir. Hekim bir sanatçı olabilir fakat bu duruma nadiren rastlanır ve o sanatçıyla karşılaştığında varlığı rahatça anlaşılabilir. Hekimliğin günümüze gelene kadar geçirdiği süreci anlamak için onun tarihine bakmak
yeterlidir. Hekimlik tarihinin nasıl oluşturulduğunu anlamanın yolu insan düşünce ve eylemelerini şekillendirilen metafiziğe, felsefeye ve özellikle hekimlik pratiklerine bakmak
gerekir. Hekimlik alanında geçmişten günümüze kadar olan değişim ve geleceğe doğru nasıl bir yol çizeceğimiz bu sunumda tartışılacaktır.

Prof. Dr. Ali Murat Kökat
Prof. Dr. Ali Murat Kökat
1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Ali Murat Kökat, 2004 yılında aynı fakültenin Protetik Diş Tedavisi ABD’da doktorasını tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2008-2009 arasında Rheinische Friedrich Wilhelms Üniversitesi’nde, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi departmanında ITI bursiyeri olarak bulunmuştur. 2012 yılında doçentlik ünvanını almış, 2018 yılında da Profesörlük kadrosuna atanmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesinde öğretim üyeliği ve serbest muayenehanecilik yapmaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirilerinin yanısıra dijital dişhekimliği, porselen laminate veneerler ve implantoloji alanlarında yurtiçi ve yurtdışı kurslar vermekte ve konuşmacı olarak faaliyet göstermektedir. Bugüne dek 8 kitabın Türkçe’ye çevirisini gerçekleştirmiş, implantoloji alanında 2 uluslararası kitapta da bölüm yazarlığı yapmıştır. ITI, EAO ve TPİD üyesidir. ITI Türkiye & Azerbaycan Bölümü başkanıdır.
Konu:
Tek seans dijital iş akışlarında yeni materyaller ve uygulamalar
Abstact:
Dijital dişhekimliği uygulamaları hasta konforunu artırırken monolitik materyallerin sınırları da gün geçtikçe gelişiyor. Biyomimetik restorasyonların yapımında kullanılan materyallerin yanısıra optik özellklerin de gelişimi artık çok daha doğal protetik restorasyonların hastabaşında tek seansta yapılabilmesini mümkün kılıyor. Bu sunumda yeni materyaller ve tekniklere dair bir güncelleme yapılırken klinik uygulamadaki püf noktaları da vakalarla paylaşılacaktır.
Dr. Esra Bozbay
Dr. Esra Bozbay
Dr. Esra Bozbay, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında 2007 yılında ABD’de Temple Üniversitesi Kornberg Diş Hekimliği Fakültesi ve Pennsylvania Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde gözlemci öğrenci olarak bulundu. 2008’de Hollanda’da ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) Diş Hekimliği Fakültesi’nde gözlemci öğrenci olarak bulundu. 2009 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’ndaki 3 yıllık doktora programının ardından doktora tezini yapmak üzere İtalya’da Roma La Sapienza Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’na kabul edildi. Roma La Sapienza Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2013 yılında Çene Cerrahisi doktorasına başladı ve 2017 yılında Çene Cerrahisi Uzmanı ünvanını aldı. 2018-2020 yılları arasında Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Ortognatik Cerrahi ve Temporomandibular Eklem Cerrahisi yan dalında ihtisas yaptı. 2014-2016 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde; 2019-2021 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi unvanı ile görev yapmıştır. Dr. Bozbay, 2012 yılından bu yana Roma La Sapienza Üniversitesi’nde İmplantoloji üzerine 3 yıllık Yüksek Lisans programında Diş Hekimliği ve Dental Hijyenist ve Lisans Öğrencilerine ders vermekte ve aynı üniversitede araştırmalarına devam etmektedir. Ayrıca maksillo-fasiyal bölgede botulinum toksin, dermal dolgu ve implant uygulamaları konusunda eğitim vermektedir.
Diş Hekimi Serhat Köken
Diş Hekimi Serhat Köken
Serhat Köken, 1998 yılında Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2001 yılından itibaren İstanbul’daki özel kliniğinde genel diş hekimliği yapmaktadır. 2020 yılında Siena Üniversitesi’nde Dental Biyoteknoloji alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Serhat Köken, ulusal ve uluslararası toplantılarda anterior direkt rezin restorasyonların hem teknik hem de sanatsal yönleri ile ilgili sunumlar; ayrıca direkt kompozit restorasyonlar ve dental fotoğrafçılık konuları ile ilgili uygulamalı kurslar vermiştir. Serhat Köken, İtalya, Siena üniversitesi, Protetik Diş Hekimliği Yüksek Lisans programlarında dersler vermektedir. (Dijital Dental Fotoğraf, Anterior Direkt Restorasyonlar, Posterior Direkt Restorasyonlar)
Konu:
‘’Derin Marjin Elevasyonu: bir başka açıdan’’
Özet:
Posterior proksimal kaviteler genellikle komşu dişeti kenarının altına uzanır ve indirekt bir restorasyon endike ise, bu durum analog/dijital ölçü ve adeziv simantasyonu zorlaştırabilir.
Bu servikal sınırın koronal olarak yükseltilmesine Derin Marjin Elevasyonu (DME) denir; ilk olarak 1998’de önerilmiş ve klinisyenler arasında popüler olmuştur. Derin servikal pozisyonlu marjinlere uygulanan az miktarda kompozitin amacı ölçü alma ve yapıştırma prosedürlerini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, özellikle klinik çalışmalarla ilgili olarak, DME’yi destekleyen literatür azdır. Bu sunumda, DME’nin evrimi ve klinik uygulama prosedürleri tartışılacaktır.