Önemli Tarihler 2

Önemli Tarihler

Kayıt Başlangıcı : 2 Mayıs 2024

Bildiri Özet Son Gönderim Tarihi : 7 Mayıs 2024 21:00

Cevap Mektupları Son Tarihi : 8 Mayıs 2024

Bildiri Sunumunda Sorumlu Yazarların Son Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2024