bildiri-yukleme

Bildiri Yükleme

Sözlü Bildirileri / Poster Bildirileri Özet Formatı

  • Sözlü bildiri olarak, özgün araştırma ve nitelikli olgu bildirisi/serisi kabul edilecektir.
  • Tüm bildirilerle birlikte ayrı bir başlık sayfası sisteme yüklenmelidir. Bu sayfa;

– Başvurulan bildiri türü (Sözlü/Poster)

– Makalenin tam başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını, (Başlıklarda kısaltma kullanılmaması önerilmektedir)

– Yazar Bilgileri: Tüm yazarların ORCID ID’leri, bağlı bulundukları kurum ve e-mail adres bilgileri belirtilmelidir.

– Sorumlu yazarın ayrıca telefon numarası ve adres bilgileri belirtilmelidir.

  • Bildiri özetleri Türkçe hazırlanmalı
  • İngilizce ve Türkçe özetler için sözcük sayısı en fazla 300 kelime olmalıdır.
  • Bildiri özetleri, normal sayfa düzeninde, iki yana yaslı12 punto ve Times New Roman yazı karakteri ile, 1,5  satır aralıklı olacak şekilde hazırlanmalıdır.
  • Bildiri başlığı 15 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiri özeti, 3-5 anahtar kelimeyi içermelidir. Alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.
  • Bildiri Türlerine Göre Özet Formatları:

1) Özgün Araştırma Bildirileri: Klinik ve deneysel araştırmalar bu kategoride değerlendirilmektedir.

Türkçe: Özet; “Amaç”, “Gereç ve Yöntemler”, “Bulgular”, “Sonuç” ve “Anahtar Kelimeler” başlıklarını içermelidir.

2) Olgu Bildirileri: Ender görülen, tanı ve tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular bildirileri kabul edilecektir.

Türkçe: Özet;  “Giriş”, “Olgu Sunumu” ve “Sonuç” başlıklarını, içermelidir.